Instalacja LAMP w Ubuntu

LAMP jest akronimem (Linux+Apache+MySQL+PHP,Perl,Python) określający zestaw oprogramowania open source stanowiący popularną platformę serwerową dynamicznych stron WWW. Oprócz LAMP istnieje również odpowiednik pod Windowsa. Jak łatwo można się domyślić jest to WAMP ?

W tym poradniku zajmiemy się instalacją Apacha, MySQL oraz PHP pod Ubuntu ?

Będziemy potrzebować następujących składników:

Krok 1:
Instalacja serwera www, w naszym przypadku Apache + PHP w wersji 4 lub 5 w konsoli wydajemy polecenie:

w przypadku wersji PHP4:

sudo apt-get install apache2 php4 libapache2-mod-php4

lub w przypadku wersji PHP5:

sudo apt-get install apache2 php5 libapache2-mod-php5

Plik konfiguracyjny Apache’a z ustawieniami serwera Apacha to /etc/apache2/apache2.conf, natomiast folder, do którego wrzucamy nasze pliki to: /var/www.

Krok 2:

Instalacja serwera MySQL
W wersji PHP 4:

sudo apt-get install mysql-server mysql-client php4-mysql

lub PHP5:

sudo apt-get install mysql-server mysql-client php5-mysql

Plik konfiguracyjny bazy, znajdziemy tu: /etc/mysql/my.cnf

Krok:3

Instalacja phpMyAdmin

sudo apt-get install phpmyadmin