anonym8 – anonimowy proxy tunel przez tora

Anonym8 to mały „kombajn” – tunel proxy który wykorzystuje TOR, I2P, Privoxy, Polipo oraz modyfikację DNS. Całość umieszczona w jednym repozytorium do pobrania z Githuba. Dodatkowo mamy macchanger (zmiana adresu mac naszej karty sieciowej), arm (Anonymizing Relay Monitor – monitor naszej anonimowości), wipe (narzędzie do czyszczenia ram/cache & przestrzeni wymiany – usuwa naszą aktywności z komputera).

Skrypt wykorzystuje następujące narzędzia i biblioteki:

  • Tor
  • macchanger
  • resolvconfdnsmasq
  • polipo
  • privoxy
  • arm
  • libnotify
  • curl
  • bleachbit

Zostaną one automatycznie pobrane i zainstalowane.

Instalacja

Uruchamiamy konsole i pobieramy program za pomocą git z repozytoriów Githuba:

git clone https://github.com/HiroshiManRise/anonym8.git

Przechodzimy do katalogu z pobranym skryptem:

cd anonym8/

Nadajemy odpowiednie prawa:

chmod +x INSTALL.sh

Na końcu instalujemy całość ?

sudo ./INSTALL.sh

Jeśli chcemy używać trybu graficznego potrzebujemy jeszcze doinstalować GTKdialog, libvte.so.9, i2p

Używanie 

Lista dostępnych opcji dostępna jest po wydaniu polecenia:

anonym8

Jeśli chcemy uruchomić nasz „kombajn” i cieszyć się anonimowością wpisujemy:

sudo anonym8 start lub sudo anON

Sprawdzanie statusu połączenia:

anonym8 status

Zakończenie działania skryptu:

sudo anonym8 stop lub sudo anOFF