Instalacja Oracle Java Runtime (JRE) 7 w Ubuntu 12.04

Witam po długiej przerwie. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się Javą. A dokładnie jak szybko i bezboleśnie zainstalować środowisko uruchomieniowe dla programów napisanych w języku Java w wersji 7.

Krok 1.

Dodajemy repozytorium Javy do naszego systemu. Uruchamiamy terminal i wydajemy komendę:

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java

Krok 2.

Aktualizujemy listę pakietów w systemie:

sudo apt-get update

Krok 3.

Instalujemy pakiet oracle-java7-installer poleceniem:

sudo apt-get install oracle-java7-installer