Portfolio

Proekologiczny rozwój sektora usług turystyki wiejskiej w Polsce Wschodnie

Adres strony: www.ekoregion.org.pl

Wykorzystane technologie: XHTML, PHP, MySQL, Smarty.
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku

Adres strony: www.goksir.mielnik.com.pl

Zakres prac: Zaprojektowanie strony + panel administracyjny.
Wykorzystane technologie: HTML, PHP, MySQL.


Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku

Adres strony: www.biblioteka.mielnik.com.pl

Zakres pracy: Zaprojektowanie strony + panel administracyjny.

Wykorzystane technologie: XHTML, PHP, MySQL, Smarty, jQuery.